Ombyggnation - Fritidshus

Totalombyggnad på ett fritidshus med en storlek av 60m2.
Förstärkning av golv, tilläggsisolering, totaländring av planlösning mm